Over ons

Over ons


Aanleiding

Handelsbedrijven in bloembollen en vaste planten voelden de noodzaak om op het gebied van de thema’s duurzaamheid en kwaliteit de handen ineen te slaan. Daarom hebben zij in september 2017 een manifest getekend met daarin hun ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Ze vertegenwoordigen een grote meerderheid van de sector die de retail belevert.

De ondertekenaars willen een actieve en structurele bijdrage leveren aan een toekomstbestendige bloembollen- en vaste plantensector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Kern van het Manifest:
  1. De door de deelnemende bedrijven ingekochte en verhandelde bloembollen en vaste planten zijn duurzaam geproduceerd en verwerkt;
  2. De kwaliteit van de in te kopen en te verhandelen producten (o.a. soortechtheid en bloeibaarheid) wordt geborgd door het overeenkomen van spelregels omtrent toezicht en transparantie;
  3. Duurzaamheid en kwaliteit hebben voortdurend aandacht in de bedrijfsvoering van de ondertekenaars.
De deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim tachtig procent van de wereldwijde afzet van bloembollen richting de consumentenmarkt. Anthos faciliteert de Stichting.

Inmiddels is de stichting van bloembollen en vaste planten verbreed naar de productgroepen bol op pot en bolbloemen.