Over ons

Over ons


Aanpak

Om de ambities te realiseren is samenwerking in de keten van vaste planten en bloembollen een must. De stichting stimuleert kwekers om te certificeren. Met beheerders van certificaten voert het Platform overleg om de deelname voor de toeleveranciers te faciliteren. 
Ook houden we nauw contact met Waterdrinker en Royal Lemkes, en trekken we waar mogelijk gezamenlijk op. Hun gezamenlijke FSI-ambitie is per 31 december 2020, 90 procent GAP-gecertificeerde inkoop van producten, waaronder bol-op-pot en bolbloemen. Sinds 2021 is ook een milieuregistratie als MPS-ABC onderdeel van hun FSI-ambitie.

Daarnaast werkt het Platform aan kennisontwikkeling die nodig is om de ambities te realiseren. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar (biologische) alternatieven voor neonicotinoïden in de teelt en naar de ‘echte en eerlijke prijs’ met transparantie van de duurzaamheidskosten van productie en verhandeling van bloembollen. Eerder is een Carbon Footprintmodel gemaakt voor bepaling van CO2-uitstoot van partijen bloembollen en vaste planten.