Thema's

Thema's


Afval

Het thema afval draait om het verminderen van afvalstromen en het scheiden van afvalstromen voor recycling.  Binnen dit thema is aandacht voor verduurzamen en reductie van verpakkingsmateriaal en het stimuleren van het gebruik van meermalig fust.