Thema's

Thema's


Arbeid

Op het gebied van arbeid wordt samen met de vakbonden (werknemers) gewerkt aan het verduurzamen van arbeid. Het gaat hierbij om scholing, veiligheid op het werk en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers. Dit gebeurt vaak in grotere samenwerkingsverbanden om zodoende het effect van de (gezamenlijke) inspanningen te vergroten.
Een recent voorbeeld is het project #Kenniskracht, dat werkgevers en werknemers hulpmiddelen biedt om duurzame arbeid op de werkvloer vorm en inhoud te geven.

Video’s over dit project: