Thema's

Thema's


Klimaat

CO2
Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben in opdracht van de stichting een Carbonfootprintmodel voor bloembollen en vaste planten geactualiseerd. Hiermee kan de directe en indirecte CO2-uitstoot door het verbruik van fossiele brandstoffen in de bewaring en transport worden bepaald. Dit model vormt de basis voor activiteiten en initiatieven waarmee we de Carbonfootprint van onze producten in de komende jaren verder kunnen terugdringen. Bovendien kunnen we hiermee beter antwoord geven op vragen.

Energie
Deelnemers aan de stichting streven naar gebruik van uitsluitend groene energie in 2024 door het plaatsen van zonnepanelen en/of inkoop van duurzaam opgewekte energie.