Thema's

Thema's


Productieketen

Binnen het thema productieketen besteden we veel aandacht aan duurzame gewasbescherming. De stichting heeft de toepassing van neonicotinoïden in de verschillende gewassen in kaart gebracht. In de meeste gewassen blijken alternatieven voor neonicotinoïden beschikbaar. In enkele gewassen blijft het gebruik van neonicotinoïden ter bestrijding van spint en trips noodzakelijk voor het behoud van de kwaliteit van de producten. Om deze reden laten we onderzoek doen naar (biologische) alternatieven voor neonicotinoïden.